Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

przeztrudydogwiazd
2715 e2cb 390

November 09 2018

przeztrudydogwiazd
9242 b7c0 390
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
przeztrudydogwiazd
4338 e951 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaLuukka Luukka
przeztrudydogwiazd
7980 0d3b 390
przeztrudydogwiazd
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaavooid avooid
przeztrudydogwiazd
3561 7496 390
przeztrudydogwiazd
8316 6606 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaavooid avooid
przeztrudydogwiazd
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
przeztrudydogwiazd

October 30 2018

przeztrudydogwiazd
4092 20e9 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
przeztrudydogwiazd
świąteczny poradnik prezentowy.
przeztrudydogwiazd
8719 17b1 390
Reposted fromoll oll viazouza zouza
przeztrudydogwiazd
2970 dcea 390
Reposted fromPoranny Poranny viaLuukka Luukka
przeztrudydogwiazd
8950 5a32 390
Reposted fromoll oll viazouza zouza
przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaszukajacszczescia szukajacszczescia
przeztrudydogwiazd
8153 d2d4 390
przeztrudydogwiazd
2192 c90c 390
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazur887 zur887
przeztrudydogwiazd
5665 f149 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaLaColie LaColie
przeztrudydogwiazd
6337 b9fc 390
Reposted fromyourhabit yourhabit viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...