Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

przeztrudydogwiazd
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
przeztrudydogwiazd
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
6360 35a9 390
Reposted fromczarnybez czarnybez viaumie-ranko umie-ranko
przeztrudydogwiazd

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

przeztrudydogwiazd

marzenie

Niech zateskni za mną tak bardzo, że przybędzie bez żadnych problemów. Tak zapragnie, że bedzie walczył o te uczucie, o to by razem stworzyć coś pięknego. 
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamesoute mesoute

April 21 2018

przeztrudydogwiazd
2283 2c26 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan

April 20 2018

przeztrudydogwiazd
0962 2128 390

April 19 2018

przeztrudydogwiazd
3574 a89d 390
Reposted fromnonecares nonecares viadesperateee desperateee
przeztrudydogwiazd
1760 a329 390
Reposted fromkotowate kotowate viaAgnya Agnya
przeztrudydogwiazd
0488 c3b3 390
7129 ad1f 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaapatyczna apatyczna
przeztrudydogwiazd
5887 ba46 390

April 16 2018

przeztrudydogwiazd
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaanecianow anecianow
przeztrudydogwiazd
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viapodkreslajmnie podkreslajmnie
przeztrudydogwiazd
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viaRozaa Rozaa
przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viabaranczyk baranczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl