Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

przeztrudydogwiazd
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viatobecontinued tobecontinued
przeztrudydogwiazd
Zawsze w Ciebie wierzyłam. Podziwiałam Cię, jak nikogo innego w całym moim życiu- i pewnie nikogo już nie będę bardziej podziwiała. Gdybyś tylko dał mi jakiś znak, gdybyś tylko choć parę razy złamał dane słowo, gdybyś okazał mi złość czy choć zniecierpliwienie, gdybyś był człowiekiem pośledniejszego formatu, może jakoś bym zniosła to, co widziałam.
— Harper Lee
przeztrudydogwiazd

December 04 2017

przeztrudydogwiazd
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
przeztrudydogwiazd
7127 5919 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajunior13 junior13
przeztrudydogwiazd
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromkitana kitana
przeztrudydogwiazd
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viahavingdreams havingdreams
4935 7608 390
przeztrudydogwiazd
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie Twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia Cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec Twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę Twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, Dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na Ciebie. Tylko dla mnie.
— ♥
Reposted frompensieve pensieve viahavingdreams havingdreams
6344 2eb8 390
Reposted frombrumous brumous viahavingdreams havingdreams
przeztrudydogwiazd
4155 72cb 390
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viahavingdreams havingdreams

December 02 2017

przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
1623 e7d9 390

December 01 2017

przeztrudydogwiazd
1755 29d5 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
przeztrudydogwiazd

November 29 2017

1236 9542 390
Reposted fromamatore amatore viazavas zavas
przeztrudydogwiazd
9715 cb69 390
Hot
Reposted fromkeeplooking keeplooking
przeztrudydogwiazd
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
przeztrudydogwiazd
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viauciekam uciekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl