Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

przeztrudydogwiazd
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadontforgot dontforgot
przeztrudydogwiazd
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque viadontforgot dontforgot

July 02 2018

7303 554e 390

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

przeztrudydogwiazd
przeztrudydogwiazd
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol viayveee yveee

July 01 2018

przeztrudydogwiazd
Ona jest niezniszczalna. Wrzucisz taką do wulkanu, to ci pamiątki przyniesie.
— Demon Luster
Reposted frommessinhead messinhead viafreeway freeway
przeztrudydogwiazd
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viafreeway freeway
przeztrudydogwiazd
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
przeztrudydogwiazd
Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
przeztrudydogwiazd
1476 962e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafapchlupfap fapchlupfap
przeztrudydogwiazd
2038 4f56 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaunmadebeds unmadebeds

June 29 2018

przeztrudydogwiazd
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
przeztrudydogwiazd
3216 58ee 390
Reposted frompanikea panikea viaheartbreak heartbreak
przeztrudydogwiazd
3099 e6fd 390
przeztrudydogwiazd
8906 f6aa 390
Reposted fromlosbananos losbananos viapomoor pomoor
przeztrudydogwiazd
8573 82b2
Reposted fromZircon Zircon viapomoor pomoor
przeztrudydogwiazd
3392 b9a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolivierk olivierk

June 28 2018

przeztrudydogwiazd
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaendlessmemories endlessmemories
przeztrudydogwiazd
3669 fe3b 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRastaPrincess RastaPrincess
przeztrudydogwiazd
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaendlessmemories endlessmemories
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl